MEDEDELING

Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt onze bedrijfsvoering definitief te beëindigen.

Gezien de ontstane schuldpositie is de aanvraag van het eigen faillissement onontkoombaar. Deze aanvraag zal één dezer dagen worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland.

We hebben gedurende vele jaren veel van jullie mogen ontvangen en spreken onze oprechte dank uit voor de prettige samenwerkingen.

De laatste tijd waren er veel opeenvolgende tegenslagen waardoor wij niet meer aan onze betaalverplichting kunnen voldoen.

Helaas stopt MaisonMansion, het spijt ons dat wij u niet anders kunnen berichten.

Wij hopen op uw begrip in deze.

Heeft u iets bij MaisonMansion in behandeling? Houd deze pagina in de gaten. Mochten er ontwikkelingen zijn zal dat hier worden gepubliceerd.